Pravidelné bohoslužby na poutním místě

Panny Marie Pomocné

Mariahilf

Sobota 10.30 (kromě ledna), Neděle 10.30 a 15.00

 

Během tří velkých poutí (letos: 11. května, 10. srpna a 21. září) se mše svaté konají v jiném čase.

Od dubna do října jsou mše sv. v 15.00 každou poslední neděli v měsíci slouženy v polském jazyce!