Křížová cesta

Zveme vás srdečně na noční křížovou cestu na 1. pátek v září (7. 9. 2018).

Křížová cesta začíná ve 21:00 hodin od areálu Bohema ve Zlatých Horách. Jde se pěšky lesem asi 3 km. Pro ty, kteří nemohou jít pěšky, je křížová cesta v ambitech poutního kostela Mariahilf.

Noční křížové cesty jsou až do konce roku vždy na první pátek v měsíci. Budete vítáni!