Wiosną roku 1989 można by go nazwać głupcem, fantazją, proroczą wczesną budową nowej świątyni. Jednak w następnym roku była nadzieja.

Pielgrzymka do kościoła parafialnego w Złotej Koronie z okazji święta Wniebowzięcia NMP Sierpień 1989 wiedziała, że ​​wiara w pogranicze żyje, że Maryja wciąż zwraca się do swego ludu. Nawet wtedy była niekwestionowana krytyka państwowych praktyk aborcyjnych, a literatura samizdatu krążyła, czerpiąc ze słynnej i tragicznej historii pobliskiego miejsca pielgrzymek.

V Luty 1990 powołano komitet przygotowawczy do odbudowy miejsca pielgrzymkowego Matki Boskiej Pomocniczej w Zlaté Hory.  22 kwietnia tego samego roku, Ojciec Święty Jan Paweł II. z entuzjastycznym udziałem setek tysięcy wierzących uświęconych w Velehradzie kamień węgielny pod budowę nowego sanktuarium maryjnego. Zdecydowano. Maria Hilf zmartwychwstanie. Obszar został oczyszczony i przygotowany do pierwszego zgromadzenia wierzących: po sierpniowej mszy pielgrzymkowej w świątyni parafialnej odbyła się krucjata pojednawcza w miejsce pierwotnej świątyni. Na wzgórzu było 600 wierzących. Wraz z jego ojciec, biskup Josef Hrdlicka podziękował za dar wolności i błagał o ponowne przeżycie szacunku Matki Bożej, aby wiara w Jej Syna pogłębiała się w całej naszej ojczyźnie. Ta pielgrzymka była wielkim wysiłkiem, aby chronić kiełkujące życie.

Góra Bożego daru nad Złotymi Górami stała się w końcu miejscem modlitwy dla Matki Boskiej Pomocniczej dla wszystkich oczekujących matek i dla ochrony nienarodzonych dzieci.

Następne kilka miesięcy upłynęło pod znakiem gorączkowych, niekończących się poświęceń prac komisji przygotowawczej do budowy świątyni. Arcybiskupstwo Ołomunieckie w Ołomuńcu uzyskało definitywną zgodę na odnowienie miejsca pielgrzymek Kwiecień 1991 r podmiot prawny zatytułowany "Stowarzyszenie na rzecz odbudowy miejsca pielgrzymek Marii Panny w Pomorie„.

Założycielska grupa Stowarzyszenia:

Przewodniczący - Václav Dvořák
Wiceprzewodniczący - Ladislav Začal
Sekretarz - Jiří Šnajdr
Kasjer - Nicado Fiala
Członkowie - Ladislav Soukup, Oldřich Vala, Ing. Petr Dvořák, Radek Kontrik

Pierwszym, trudnym zadaniem, przed którym stanęło stowarzyszenie było uzyskanie finansów na odbudowę. Urzędy kościelne nie mogły pomóc, jak również nie oczekiwano pomocy ze środków publicznych. Nie zostało nic, jak obrócić się na ludzi dobrej woli w kraju jak za granicą. Przy ich współpracy i pomocy w przeciągu dalszego pół roku udało się nazbierać ponad 2 mln koron. Kosztorys całego projektu był większy ponad dziesięć razy. Ufano, iż za przyczyną Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przez wiarę, modlitwę i ofiarę cel zostanie osiągnięty

Wyjątkowo radosna i zachęcająca była druga pielgrzymka do Marii Hilf w sobotę 17 sierpnia 1991 r. Po ponad 35 latach była pod drzewami w obecności ojciec biskupa Hrdličkasiedmiu kapłanów i kilkuset wiernych ponownie służyło Mszy świętej. W tym samym czasie została upamiętniona jako 150. rocznica uświęcenia pierwotnego kościoła.

Dalsze prace przy renowacji Maria Hilf według czasowej kolejności:

Stowarzyszenie Odbudowy Miejsca Pielgrzymkowego zostało zarejestrowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej 21 maja 1991 r.

Badania rekonstrukcji miejsca pielgrzymkowego dokonał architekt Ołomuniec, przewodniczący Komisji Artystycznej Arcybiskupstwa Ołomunieckiego, diakoni Mgr. Ing. Tomáš Černoušek. Dokumentacja projektowa została sporządzona razem Ing. arch. Tomáš Černoušek a Ing. František Zajíček z Ołomuńca.

V Październik 1991 rada miasta Zlaté Hory postanowiła, że ​​przedstawiciele KSČM będą musieli bezpłatnie zrezygnować z terenu pielgrzymkowego Maria Hilf dla Stowarzyszenia w celu jego odbudowy.

Włączone 25. 6. 1992 Urząd Gminy w Zlaté Hory wydał decyzję terytorialną i dzień 22. 2. 1993 wydano pozwolenie na budowę całego obszaru pielgrzymkowego.

       

Zdjęcie 1: Prace budowlane rozpoczęto w drugiej połowie kwietnia 1993.

Zdjęcie 2: W 1994 wzniesiono kościół do surowego stanu i zalano fundamenty pod klasztor – dom pielgrzyma.

Zdjęcie 3: We wrześniu 1995 r. Ukończono budowę kościoła i wybudowano dom pielgrzymkowy.

 

W budowę sanktuarium zaangażowało się wiele firm i pojedynczych osób:

 • Studium rekonstrukcji miejsca pielgrzymkowego przygotował architekt Ołomuniec - przewodniczący Komisji Artystycznej Arcybiskupstwa Ołomunieckiego Ing. arch. Tomáš Černoušek, diakon.
 • Dokumentacja projektowa została sporządzona razem Ing. arch. Tomáš Černoušek a Ing. František Zajíček z Ołomuńca.
 • Budowa kościoła pielgrzymkowego z podstawami ambicji i surową budową klasztoru - przeprowadzono dom pielgrzymkowy firma budowlana Ing. Josef Kucerik z Jindrichova koło Krnova.
 • Zakończenie budowy domu pielgrzymkowego, budowa ambitnych przestrzeni wraz z układaniem przestrzeni między krużgankami do bramy firma budowlana ZETOS z Wielkiego pęknięcia.
 • Zrzuciło 4 dzwonki warsztaty produkcji dzwonów Marie Tomaskova - Dytrych z Brodki koło Přerova.
 • Mozaika obrazu Matki Boskiej i dwa okna sztuki z witrażami - Petr Hoplicek, serwis Vitrail z Zábřeh.
 • Kuta brama wejściowa - Jindřich Janků kuźnia z Wielkiego pęknięcia
 • Odkryty stół ofiarny z granitowymi płytkami i brukiem w kościele z ofiarnym stołem - firma Kamień śląski z Jeseníku.
 • Filary piaskowca w krużgankach - firma R. Jeřábek z Maletna.
 • Copper Sheet Roof - Company J. Koryťák z Jeseníku.
 • Instalacja elektryczna NN - część - firma Dolezal Jindřichov.
 • Okablowanie elektryczne HV - firma Wstyd Rapotin.
 • Przywrócenie zniszczonej krucjaty i budowa wyposażenia pomocniczego na placach budowy Vladimir Zahal, Radek Kontrik oraz pewna liczba ochotników z Jeseníka.
 • Produkcja filarów z piaskowca w kościele - Ferdinand Kvasnica, Mikulovice.
 • Wszystkie czynności administracyjne i inwestycyjne były całkowicie bezpłatne członkowie Stowarzyszenia.

 

23 września 1995 r. Kościół pielgrzymkowy został konsekrowany przez arcybiskupa Ołomuńca Jana Graubnera. Podczas Mszy św. Koncelebrowali: Arcybiskup Giovanni Coppa, nuncjusz apostolski, konsekrowany Biskup Josef Hrdlička  z Ołomuńca, język polski Biskup Alfons Nosol z Opola, rodowity Niemiec P. Adolf Schrenk od Weilersbacha i ponad 30 innych kapłanów. W uroczystości uczestniczyło 12 000 pielgrzymów ze Śląska, Moraw, Czech, Niemiec i Polski.

     

 

Kościół poświęcony jest Pomocniczemu P. Marii i był to rok publikacji encykliki "Evangelium vitae" Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1996 został ukończony i dzień 17 sierpnia 1996 r uświęcony klasztor - dom pielgrzymkowy z udziałem święty biskup Josef Hrdlička i około 4000 pielgrzymów. Od 31 sierpnia 1996 r. Miejsce pielgrzymek stało się częścią nowej diecezji ostrawsko-opawskiej.

 

Włączone 16 sierpnia 1997 r była pielgrzymka związana z uświęceniem, zewnętrzny stół ofiarny i cztery dzwony. Msza pielgrzymkowa św. celebrujący Mons. František Václav Lobkowicz, osiadły biskup Ostrawy-Opawy.

 

  

 

10 maja 1998 r  podczas tradycyjnej pielgrzymki do święta Matek pobłogosławił mozaikę wizerunek Matki Boskiej Pomocniczej z przodu kościoła biskup P. Jindřich Švorčík.

8 grudnia 1998 utworzono kościelną administraturę sanktuarium Panny Marii Wspomożenia Wiernych. 1 lutego 1999 rektorem sanktuarium mianowano ks. Stanislava Lekavého.

 

Do końca Lipiec 1999 wszystkie materialne i niematerialne aktywa Stowarzyszenia w łącznej kwocie 28 750 000 CZK zostały przekazane administracji publicznej. W ten sposób stowarzyszenie wypełniło swoje zadanie odbudowania miejsca pielgrzymkowego Pomocy Panny Marii. W następnym miesiącu Stowarzyszenie formalnie przestało istnieć jako osoba prawna. Istnieje jednak jako wspólnota, która zajmuje się miejscem pielgrzymek, szczególnie uczestnicząc w organizowaniu dużych pielgrzymek. Duchowa administracja stopniowo kończy budowę i inne wewnętrzne i zewnętrzne modyfikacje całego kompleksu miejsca pielgrzymek. V 1999 zbudowano mury oporowe i schody, wykonano duże zagospodarowanie terenu. V 2000 kontynuowano prace terenowe: na przykład zbocza zostały obsadzone drzewami ozdobnymi, klatka schodowa została zaopatrzona w sztucznie kute poręcze. Przed klasztorem położono bruk mozaiowy, a podjazdy przedłużono. V 2001 parking również się rozprzestrzenił. Największą inwestycją było dostosowanie przestrzeni poddasza w pielgrzymce. Ponadto uruchomiono oczyszczalnię ścieków. Najtrudniejsze zadanie w 2002 zbrojenie zbocza zostanie wzmocnione przez ściany oporowe. Krajobraz sanktuarium będzie kontynuowany. Utrzymanie całego terenu pielgrzymkowego, zwłaszcza dróg dojazdowych w okresie zimowym i wiosennym, wymaga dużego wysiłku i wysokich kosztów finansowych.

 

Tylko hojność dawców z Czech i zagranicy pozwala na wszystkie budowy i adaptacje.
Konto bankowe Česká Spořitelna 3514404399 / 0800.