10.08.2024 

GŁÓWNA PIELGRZYMKA

10:15 – růženec 

11:00 – Mše sv.

hlavní celebrant

Mons. Pavel Dokládal

14:00 – pobožnost

Główna pielgrzymka 2023 - Poblikacja za zgodą Gość Niedzielny Opole