Jeszcze na wiosnę roku 1989 1989 człowieka, który by prorokował szybką odbudowę nowej świątyni można by nazwać głupcem, fantastą. Jednak w następnym roku pojawiła się nadzieja.

Odpust w kościele parafialnym w Zlatych Horach z okazji święta Wniebowzięcia NMP w sierpniu 1989 Sierpień 1989 ukazał, że ​​wiara w tym rejonie żyje, że Maryja wciąż zwraca się do swego ludu. Nawet wtedy była niekwestionowana krytyka państwowych praktyk aborcyjnych, a krążyła literatura, ukazująca pierwotną i późniejszą tragiczną historię pobliskiego miejsca pielgrzymek.

W lutym 1990 roku powołano komitet przygotowawczy do odbudowy miejsca pielgrzymkowego Matki Boskiej Pomocnej w Zlatych Horach.  22 kwietnia tego samego roku, Ojciec Święty Jan Paweł II. za entuzjastycznego udziału setek tysięcy wierzących, poświęcił na Velehradzie, kamień węgielny pod budowę nowego sanktuarium maryjnego. Zdecydowano. Maria Hilf zmartwychwstanie. Obszar został oczyszczony i przygotowany do pierwszego zgromadzenia wierzących: po sierpniowej mszy odpustowej w kościele parafialnym, odbyła się pokutna Droga krzyżowa na miejsce pierwotnej świątyni. Na wzgórzu było 600 wierzących. Wraz z biskupem Josefem Hrdličką dziękowali za dar wolności i prosili o odnowienie pobożności do Matki Bożej, aby wiara w Jej Syna pogłębiała się w całej naszej ojczyźnie. Ta pielgrzymka wskazywała na ogromną chęć odnowy ochrony poczętego życia.

Góra "Boży dar" nad Zlatymi Horami zdecydowanie stała się miejscem modlitwy do Matki Boskiej Pomocnej dla wszystkich matek oczekujących dzieci i dla ochrony nienarodzonych dzieci.

Następnych kilka miesięcy upłynęło pod znakiem gorączkowych, niekończących się poświęceń prac komisji przygotowawczej do budowy świątyni. Arcybiskupstwo Ołomunieckie w kwietniu 1991 definitywnie dało zgodę na odnowienie sanktuarium. Kwiecień 1991 r podmiot prawny zatytułowany "Zgodę uzyskało "Stowarzyszenie na rzecz odbudowy sanktuarium Panny Marii Pomocnej u Zlatych Hor"„.

Założycielska grupa Stowarzyszenia:

Przewodniczący - Václav Dvořák
Wiceprzewodniczący - Ladislav Začal
Sekretarz - Jiří Šnajdr
Skarbnik - Nicado Fiala
Członkowie - Ladislav Soukup, Oldřich Vala, Ing. Petr Dvořák, Radek Kontrik

Pierwszym, trudnym zadaniem, przed którym stanęło stowarzyszenie było uzyskanie finansów na odbudowę. Kościół pomóc nie był w stanie, jak również nie oczekiwano pomocy od państwa. Nie zostało nic, jak obrócić się na ludzi dobrej woli w kraju jak za granicą. Przy ich współpracy i pomocy w przeciągu dalszego pół roku udało się nazbierać ponad 2 mln koron. Kosztorys całego projektu był większy ponad dziesięć razy. Ufano, iż za przyczyną Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przez wiarę, modlitwę i ofiarę cel zostanie osiągnięty

Wyjątkowo radosny i zachęcający był drugi odpust na Marii Hilf w sobotę 17 sierpnia 1991 r.Po ponad 35 latach była pod drzewami w obecności biskupa Hrdličky, siedmiu kapłanów i kilkuset wiernych była ponownie odprawiona Msza święta. Równocześnie została wspomniana 150. rocznica poświęcenia pierwotnego kościoła.

Kolejne prace przy renowacji Maria Hilf według czasowej kolejności:

Stowarzyszenie Odbudowy Miejsca Pielgrzymkowego zostało zarejestrowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej 21 maja 1991 r.

Projekt rekonstrukcji sanktuarium wypracował - przewodniczący komisji kultury i zabytków kurii biskupiej z Ołomuńca, diakon, inż. mgr Tomáš Černoušek. .Dokumentacja projektowa została sporządzona przez Ing. arch. Tomáš Černoušek a Ing. Františka Zajíčka z Ołomuńca.

W październiku 1991 rada miasta Zlaté Hory postanowiła, z wielkim sprzeciwem ​​przedstawicieli KSČM (komunistów), o bezpłatnym przekazaniu terenu dawnego sanktuarium Maria Hilf Stowarzyszeniu w celu jego odbudowy.

Dnia 25. 6. 1992 Urząd Gminy w Zlatych Horach zatwierdził przekazanie terenu a dnia 22.2.1993 22. 2. 1993 wydano pozwolenie na budowę całego areału pielgrzymkowego.

       

Zdjęcie 1: Prace budowlane rozpoczęto w drugiej połowie kwietnia 1993.

Zdjęcie 2: W 1994 wzniesiono kościół do surowego stanu i zalano fundamenty pod klasztor – dom pielgrzyma.

Zdjęcie 3: We wrześniu 1995 r. ukończono budowę kościoła i wybudowano dom pielgrzymkowy.

 

W budowę sanktuarium zaangażowało się wiele firm i pojedynczych osób:

 • Studium rekonstrukcji miejsca pielgrzymkowego przygotował architekt Ołomuniecki - przewodniczący Komisji Artystycznej Arcybiskupstwa Ołomunieckiego Ing. arch. Tomáš Černoušek, diakon.
 • Dokumentacja projektowa sporządzili wspólnie Ing. arch. Tomáš Černoušek a Ing. Františka Zajíčka z Ołomuńca.
 • Budowę kościoła pielgrzymkowego i fundamentów krużganek i surowych ścian klasztoru - domu pielgrzymkowego przeprowadziła firma budowlana Ing. Josef Kucerik z Jindrichova koło Krnova.
 • Dokończenie budowy domu pielgrzymkowego, budowa krużganek wraz z układaniem kostki między krużgankami aż do głównej bramy przeprowadziła firma budowlana ZETOS z Wielkiego pęknięcia.
 • 4 dzwony odlała firma Marii Tomaskovej-Dytrychovej z Brodku koło Přerova.
 • Mozaika obrazu Matki Boskiej i dwa okna z witrażami - Petr Hoplicek, serwis Vitrail z Zábřehu.
 • Kuta brama wejściowa - kuźnia Jindřicha Janků z Velké Kraše
 • Polowy ołtarz ofiarny z granitowymi płytkami i płytki w kościele z ołtarzem - firma Kamień śląski z Jeseníku.
 • Filary z piaskowca w krużgankach - firma R. Jeřábek z Maletina.
 • Dach z miedzianej blachy - firma J. Koryťák z Jeseníku.
 • Instalacja elektryczna NN - część - firma Dolezal Jindřichov.
 • Instalacja elektryczna WN - firma Wstyd Rapotin.
 • Odnowa zniszczonej drogi krzyżowej i budowa wyposażenia pomocniczego na placach budowy Vladimir Začal, Radek Kontrik oraz grupa ochotników z Jeseníku.
 • Wyrób filarów z piaskowca w kościele - Ferdinand Kvasnica, Mikulovice.
 • Wszystkie czynności administracyjne i inwestycyjne były prowadzone całkowicie bezpłatnie przez członków Stowarzyszenia.

 

23 września 1995 r. Kościół pielgrzymkowy został konsekrowany przez Ołomunieckiego arcybiskupa Jana Graubnera. Podczas Mszy św. Koncelebrowali: Arcybiskup Giovanni Coppa, nuncjusz apostolski, biskup pomocniczy Josef Hrdlička  z Ołomuńca, polski Biskup Alfons Nossol z Opola, rodak z Niemiec x. Adolf Schrenk z Weilersbach i ponad 30 innych kapłanów. W uroczystości uczestniczyło 12 000 pielgrzymów ze Śląska, Moraw, Czech, Niemiec i Polski.

     

 

Kościół poświęcono ku czci Panny Maryi Wspomożenia Wiernych w roku wydania encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II "Evangelium vitae". W roku 1996 dobudowano a 17 sierpnia 1996 r był poświęcony klasztor - dom pielgrzymkowy z udziałem pomocniczego biskup Josefa Hrdličky i około 4000 pielgrzymów. Od 31 sierpnia 1996 r. Miejsce pielgrzymek stało się częścią nowej diecezji ostrawsko-opawskiej.

 

Dnia 16 sierpnia 1997 r odbyła się pielgrzymka w czasie której dokonano poświęcenia krużganek, ołtarza polowego i czterech dzwonów. Mszy św. przewodniczył Mons. František Václav Lobkowicz, biskup Ostrawsko-Opawski.

 

  

 

10 maja 1998 r  podczas tradycyjnej pielgrzymki na Dzień Matki poświęcił mozaikę Matki Boskiej Pomocnej na przedniej ścianie kościoła x. Jindřich Švorčík.

8 grudnia 1998 utworzono kościelną administraturę sanktuarium Panny Maryi Wspomożenia Wiernych. 1 lutego 1999 rektorem sanktuarium mianowano ks. Stanislava Lekavého.

 

Pod koniec lipca 1999 wszystkie materialne i niematerialne aktywa Stowarzyszenia w łącznej kwocie 28 750 000 CZK zostały przekazane administracji sanktuarium. W ten sposób stowarzyszenie wypełniło swoje zadanie odbudowania miejsca pielgrzymkowego Pomocy Panny Marii. W następnym miesiącu Stowarzyszenie formalnie przestało istnieć jako osoba prawna. Istnieje jednak jako wspólnota, która zajmuje się sanktuarium, szczególnie uczestnicząc w organizowaniu głównych pielgrzymek. Obecny zarząd stopniowo kończy budowę i inne wewnętrzne i zewnętrzne modyfikacje całego kompleksu sanktuarium. V roku 1999 zbudowano mury oporowe i schody, dokonano zagospodarowania terenu. V roku 2000 kontynuowano prace terenowe: na przykład zbocza zostały obsadzone drzewami ozdobnymi, klatka schodowa została zaopatrzona w artystycznie kute poręcze. Przed klasztorem położono bruk mozaikowy, a drogi dojazdowe poszeżono. V roku 2001 poszerzono również parking. Największą inwestycją była przebudowa poddasza w Domu Pielgrzyma. Ponadto uruchomiono oczyszczalnię ścieków. Najtrudniejsze zadanie w roku 2002 wzmocnienie zbocza przed krużgankami przez ściany oporowe. Teren wokół sanktuarium będzie kolejno odnawiany. Utrzymanie całego terenu wokół sanktuarium, zwłaszcza dróg dojazdowych w okresie zimowym i wiosennym, wymaga dużego wysiłku i wysokich kosztów finansowych.

 

Tylko hojność dobroczyńców z Czech i zagranicy pozwala na wszystkie budowy i adaptacje. Dziękujemy!
Konto bankowe Česká Spořitelna 3514404399 / 0800.