11.05.2024 

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA RODZIN

Mše sv. ve 14:00 hod.

hlavní celebrant:

biskup Martin David

Pielgrzymka rodzin 2023 - Poblikacja za zgodą Gość Niedzielny Opole