Pielgrzymka rodzin 2023 - Poblikacja za zgodą Gość Niedzielny Opole