Nejbližší bohoslužby:

Sobota 21. září (od 9.30) - Pouť Národů

Neděle 22. září (10.30 a 15.00) - Mše sv.

 

Poutě v roce 2019:

 

21. září (sobota) - Pouť Národů

9.30 - Přivítání poutníků; pobožnost křížové cesty

11.00 - Slavnostní mše sv.

14.00 - Pobožnost k Panně Marií

Příští noční křížová cesta na první pátek v říjnu (4.10.2019)

Křížová cesta začíná ve 21.00 hodin od areálu Bohema ve Zlatých Horách. Jde se pěšky lesem asi 2,5 km. Pro ty, kteří nemohou jít pěšky, se koná křížová cesta v ambitech poutního kostela na Mariahilf.

Vezměte sebou baterky!

Přijeďte se modlit s námi!