Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné

CZ  793 76 Zlaté Hory č. p. 170

e-mail:
   mariahilf@email.cz
kontakt: 
 + 420 731 254 224

Číslo datové schránky:  bg3mahy
Číslo účtu:  3514404399/0800

nr konta (IBAN): CZ60 0800 0000 0035 1440 4399

Poutní místo otevřeno denně:

duben – září: 8:00 – 18:00
(kwiecień – wrzesień)
říjen – březen: 8:00 – 16:00
(październik – marzec)

 

REKTOR POUTNÍHO MÍSTA:

P. ThLic. Mgr. Mariusz Rafał Jończyk

mobil:
+ 420 731 254 224 (pracovní)
+ 420 736 108 896 (osobní)
e-mail:
mariahilf@email.cz

POZOR  !!!

od 01.01.2022 jsou zrušené telefonní čísla:
+420 584 425 916
+420 605 469 363