Nejbližší bohoslužby na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor

1. Pravidelné bohoslužby:

sobota v 10.30 hod. (kromě ledna a února)

neděle  v 10.30 a v 15.00 hod.

Poslední neděle v měsíci:

mše sv. v 15:00  je v polštině.

2. Příležitost ke svátosti smíření:

půl hodiny před každou bohoslužbou.

3. Mešní úmysly (intence)

přijímá Rektor kostela duchovní správy.

4. Parkoviště Poutního místa otevřeno od 7:00 do 19:00 hod.

5. Zákaz parkování karavanů od 19:00 do 7:00 hod.

6. Mnohokrát děkujeme za dary pro poutní místo Panny Marie Pomocné.

Od ledna 2021  je sloužena v každou 3. neděli v měsíci Mše svatá za živé a zemřelé dárce poutního místa Panny Marie Pomocne.