VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

NA MARIA HILF:

24.12.2023 -  Mše sv. v 10.30 hod.

24.12.2023 - Mše sv. v 22.00 hod. (půlnoční).

25.12.2023 -  Mše sv. v 10.30 hod.

25.12.2023 - Mše sv. v16.00 hod.

v Horním Údolí.

26.12.2023 - Mše sv. v 10.30 hod.

 

1. Pravidelné bohoslužby:

 

sobota v 10.30 hod. (kromě ledna a února)

neděle  v 10.30 a v 15.00 hod.

Poslední neděle v měsíci:

mše sv. v 15:00  je v polštině.

(ostatnia niedziela w miesiacu:

Msza sw. o godz. 15.00  jest w j. polskim).

 

2. Příležitost ke svátosti smíření:

půl hodiny před každou bohoslužbou.

 

3. Mešní úmysly (intence)

přijímá Rektor kostela duchovní správy.

 

4. Mnohokrát děkujeme za dary

pro poutní místo Panny Marie Pomocné.

 

Od ledna 2021  je sloužena

v každou 3. neděli v měsíci Mše svatá

za živé a zemřelé dárce

poutního místa Panny Marie Pomocne.

 

NÁSLEDUJÍCÍ NOČNÍ 

KŘÍŽOVÁ CESTA

 

01.12.2023

ve 21.00 hod.

 

začátek křížové cesty:

přímo na poutním místě !!!

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

 

 

 

 

POUTĚ V ROCE  2023

 

13.05.2023 

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

Mše sv. ve 14:00 hod.

hlavní celebrant:

biskup Martin David

 

16.05.2023 

POUŤ KNĚŽÍ

Mše sv. - biskup Martin David    

 

17.05.2023 

POUŤ KNĚŽÍ

(rok 1989 katowická archidiecéze)

Mše sv. - biskup Piotr Greger

 

24.06.2023 

POUŤ V HORNÍM ÚDOLÍ

Mše sv. v 16:00 hod.

 

12.08.2023 

HLAVNÍ POUŤ

10:15 - růženec 

11:00 - Mše sv.

hlavní celebrant

P. Zbigniew Czendlik

14:00 - beseda

s P. Z. Czendlikem  

 

02.09.2023 

28. POUŤ FARNOSTI

GLUCHOLAZY

12:00 - Mše sv.

 

16.09.2023 

POUŤ NÁRODŮ

9:30 - modlitby před Mši sv.

11:00 - Mše sv.

14:00 - mariánská pobožnost   

 

25.12.2023 

VÁNOČNÍ POUŤ

V HORNÍM ÚDOLÍ 

Mše sv. v 16.00 hod.