1. Pravidelné bohoslužby:

 

sobota v 10.30 hod. (kromě ledna a února)

neděle  v 10.30 a v 15.00 hod.

Poslední neděle v měsíci:

mše sv. v 15:00  je v polštině.

(ostatnia niedziela w miesiacu:

Msza sw. o godz. 15.00  jest w j. polskim).

 

2. Příležitost ke svátosti smíření:

půl hodiny před každou bohoslužbou.

 

3. Mešní úmysly (intence)

přijímá Rektor kostela duchovní správy.

 

4. Mnohokrát děkujeme za dary

pro poutní místo Panny Marie Pomocné.

 

Od ledna 2021  je sloužena

v každou 3. neděli v měsíci Mše svatá

za živé a zemřelé dárce

poutního místa Panny Marie Pomocne.

 

NÁSLEDUJÍCÍ NOČNÍ 

KŘÍŽOVÁ CESTA

 

3.05.2024

ve 21.00 hod.

od Bohemy u Zlatých Hor

 

 

 

 

POUTĚ V ROCE  2024

 

11.05.2024 

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

Mše sv. ve 14:00 hod.

hlavní celebrant:

biskup Martin David

 

14.05.2024 

POUŤ KNĚŽÍ

Mše sv. - biskup Martin David 

 

 18.05.2024

NÁRODNÍ POUT' MOTORKÁŘŮ

Mše sv. ve 14 hod

a žehnání motorek 

 

 

22.06.2024 

POUŤ V HORNÍM ÚDOLÍ

Mše sv. v 16:00 hod.

 

10.08.2024 

HLAVNÍ POUŤ

10:15 - růženec 

11:00 - Mše sv.

hlavní celebrant

Mons. Pavel Dokládal

14:00 - pobožnost  

 

07.09.2024 

PĚŠÍ POUŤ FARNOSTI

GLUCHOLAZY

12:00 - Mše sv.

 

21.09.2024 

POUŤ NÁRODŮ

9:30 - modlitby před Mši sv.

11:00 - Mše sv.

14:00 - mariánská pobožnost   

 

25.12.2024 

VÁNOČNÍ POUŤ

V HORNÍM ÚDOLÍ 

Mše sv. v 16.00 hod.