Vítejte na nových stránkách Mariahilf

Milí poutníci,

srdečně vás zveme k návštěvě poutního místa Mariahilf u Zlatých Hor. Kostel zasvěcený Panně Marii Pomocné je otevřen v letní sezóně od dubna do září od 8:00 do 18:00. V ostatních měsících od 8:00 do 16:00. Pokud máte zájem dozvědět se více o historii tohoto poutního místa, nahlaste se předem na tel. +420 731 254 224 nebo na e-mail: mariahilf@email.cz

https://i0.wp.com/mariahilf.eu.uvirt72.active24.cz/wp-content/uploads/2018/11/welcome-600x400.jpg?resize=600%2C400&ssl=1
https://i0.wp.com/mariahilf.eu.uvirt72.active24.cz/wp-content/uploads/2018/12/Nejstarsi_zname_vyobrazeni_mariahilf_1769-600x400.png?resize=600%2C400&ssl=1

25 let obnoveného Mariahilf

(1995-2020)

V letošním roce děkujeme Bohu a Panně Marií za dar obnovení Poutního místa.

(Nejstarší známé vyobrazení Mariahilf na důlní mapě z roku 1769)

Maria Pomocnice křesťanů, Matko Ježíšova a Matko naše!

Tvé mateřské srdce vnímá každou naši nouzi i naději. Jsi matkou dokonalé pomoci. Obracíme se k tobě v plné důvěře, jakou má dítě k matce. Prosíme, pomoz našemu národu k duchovní a mravní obnově. Učiň naše rodiny svatyněmi života, aby se v našich dětech rozvíjel Boží obraz do své plné krásy. Uč nás ctít a chránit život nenarozených dětí, vždyť jsou to i tvé děti, Panno Maria, a Bůh v nich posílá světu novou naději. Svěřujeme ti život ve všech podobách na této zemi, ohrožený ničivou mocí člověka, odvráceného od Tvůrce. Uč nás pokání a smíru za hříchy a křivdy. Pomoz uzdravit naší minulost a prozařuj naší přítomností. Sbližuj národy, aby utvářely budoucnost světa podle Boží vůle. Ať je církev tvého Syna světlem, solí i kvasem země, ať je rodinou a domovem všech lidí, dětí Božích a dětí tvých. Amen

cs_CZ