POUTNÍ MÍSTO
PANNY MARIE POMOCNÉ
MARIA HILF

Vítejte na stránkách Maria Hilf

Milí poutníci,

srdečně vás zveme k návštěvě poutního místa Mariahilf u Zlatých Hor. Kostel zasvěcený Panně Marii Pomocné je otevřen v letní sezóně od dubna do září od 8:00 do 18:00. V ostatních měsících od 8:00 do 16:00. Pokud máte zájem dozvědět se více o historii tohoto poutního místa, nahlaste se předem na tel. +420 731 254 224 nebo na e-mail: mariahilf@email.cz

300 let Maria Hilf
(1718-2018)

Nejstarší známé vyobrazení Maria Hilf na důlní mapě z roku 1769.

25 let obnoveného Maria Hilf
(1995-2020)

Maria Pomocnice křesťanů, Matko Ježíšova a Matko naše!

Tvé mateřské srdce vnímá každou naši nouzi i naději. Jsi matkou dokonalé pomoci. Obracíme se k tobě v plné důvěře, jakou má dítě k matce. Prosíme, pomoz našemu národu k duchovní a mravní obnově. Učiň naše rodiny svatyněmi života, aby se v našich dětech rozvíjel Boží obraz do své plné krásy. Uč nás ctít a chránit život nenarozených dětí, vždyť jsou to i tvé děti, Panno Maria, a Bůh v nich posílá světu novou naději. Svěřujeme ti život ve všech podobách na této zemi, ohrožený ničivou mocí člověka, odvráceného od Tvůrce. Uč nás pokání a smíru za hříchy a křivdy. Pomoz uzdravit naší minulost a prozařuj naší přítomností. Sbližuj národy, aby utvářely budoucnost světa podle Boží vůle. Ať je církev tvého Syna světlem, solí i kvasem země, ať je rodinou a domovem všech lidí, dětí Božích a dětí tvých. Amen

cs_CZ