Nejbližší události na Maria Hilf:

 

Hlavní pout' 

s biskupem Josefem Nuzíkem

 v sobotu

14. srpna 2021

Program:

10.15 - růženec

11.00 - mše sv.

14.00 - mariánská pobožnost

 

1. Pravidelné bohoslužby:

sobota v 10.30 hod. (kromě ledna a února)

neděle  v 10.30 a v 15.00 hod.

 

2. Příležitost ke svátosti smíření:

půl hodiny před každou bohoslužbou.

 

3. Mešní úmysly (intence)

přijímá Rektor kostela duchovní správy.

 

4. Mnohokrát děkujeme za dary

pro poutní místo Panny Marie Pomocné.

 

Od ledna 2021  je sloužena

v každou 3. neděli v měsíci Mše svatá

za živé a zemřelé dárce

poutního místa Panny Marie Pomocne.

 

NOČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA:

6. srpna 2021 (pátek) 

ve 21.00 hod.

(začátek u 1. zastávení  - areál Bohema).

 

Současně probíhá druhá křížová cesta

přímo na poutním místě.

 

 

 

POUTĚ V ROCE 2021

 

14.08.2021

HLAVNÍ POUT'

 

04.09.2021

26. POUT' FARNOSTI GLUCHOLAZY

 

18.09.2021 

POUT' NÁRODŮ

 

Noční křížová cesta

2. dubna 2021