Nejbližší události na Maria Hilf:

 

18. září 2021

Pout' Národů

 

9.30 - Modlitby před mši sv.

 

11.00 - Mše sv. :

biskup Andrzej Czaja z Opola

delegát ad omnia P. Jan Czudek z Ostravy

 

14.00 - Mariánská pobožnost

 

1. Pravidelné bohoslužby:

sobota v 10.30 hod. (kromě ledna a února)

neděle  v 10.30 a v 15.00 hod.

 

2. Příležitost ke svátosti smíření:

půl hodiny před každou bohoslužbou.

 

3. Mešní úmysly (intence)

přijímá Rektor kostela duchovní správy.

 

4. Mnohokrát děkujeme za dary

pro poutní místo Panny Marie Pomocné.

 

Od ledna 2021  je sloužena

v každou 3. neděli v měsíci Mše svatá

za živé a zemřelé dárce

poutního místa Panny Marie Pomocne.

 

NOČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA:

3. září 2021 (pátek) 

ve 21.00 hod.

(začátek u 1. zastávení  - areál Bohema).

 

Současně probíhá druhá křížová cesta

přímo na poutním místě.

 

 

 

POUTĚ V ROCE 2021

 

18.09.2021 

POUT' NÁRODŮ

Mše sv. v 11.00 hod.

 

Noční křížová cesta

2. dubna 2021