Nejbližší události na Maria Hilf

 

DOBA VÁNOČNÍ NA MARIA HILF: 

 

 

24.12.2021 - PÁTEK :

Mše sv. ve 21.30 hod. za kněze, spolupracovníky a darce poutního místa.

 

25.12.2021 - SOBOTA :

Mše sv.:  v 10.30 hod. (Maria Hilf)

v 16.00 hod. Mše sv. (Horní Údolí)

 

26.12.2021 - NEDĚLE :

Mše sv. v 10.30 (v češtině)

a v 15.00 hod. (v polštině)

 

31.12.2021 - PÁTEK :

Mše sv. v 15.00 hod.

 

01.01.2022 - SOBOTA :

Mše sv. v 10.30 hod.

 

02.01.2022 - NEDĚLE :

Mše sv. v 10.30 a v 15.00 hod.

 

PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍLEŽITOST

KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

 

21.12.2021 od 14.00 do 15.00 hod.

22.12.2021 od 14.00 do 15.00 hod.

 

 

1. Pravidelné bohoslužby:

sobota v 10.30 hod. (kromě ledna a února)

neděle  v 10.30 a v 15.00 hod.

 

2. Příležitost ke svátosti smíření:

půl hodiny před každou bohoslužbou.

 

3. Mešní úmysly (intence)

přijímá Rektor kostela duchovní správy.

 

4. Mnohokrát děkujeme za dary

pro poutní místo Panny Marie Pomocné.

 

Od ledna 2021  je sloužena

v každou 3. neděli v měsíci Mše svatá

za živé a zemřelé dárce

poutního místa Panny Marie Pomocne.

 

NOČNÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA:

03. 12. 2021 (pátek) 

ve 21.00 hod.

 

začátek :

před kostelem na Maria Hilf

program :

Křížová cesta

Mše svatá

pobožnost

svátostné požehnání

 

 

 

POUTĚ V ROCE  2022

 

07.05.2022 

DĚCÉZNÍ POUŤ RODIN

 

10.05.2022 

POUŤ KNĚŽI

 

25.06.2022 

POUŤ V HORNÍM ÚDOLÍ

 

06.08.2022 

HLAVNÍ POUŤ 

 

03.09.2022 

27. POUŤ FARNOSTI

GLUCHOLAZY

 

17.09.2022 

POUŤ NÁRODŮ

 

25.12.2022 

VÁNOČNÍ POUŤ

V HORNÍM ÚDOLÍ

 

 

 

 

 

 

 

Noční křížová cesta

2. dubna 2021

FOTO