Nejbližší bohoslužby na Mariahilf:

sobota 30. 5. - 10.30 - mše sv.

neděle 31. 5. - 10.30 ; 15.00 - mše sv.

S účinností ode dne 11. května 2020 platí pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

− bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
− v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
− účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
− účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie,
− v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
− duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,
− délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
− bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
− je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Termín příští noční křížové cesty na první pátek ještě není známý.

Křížová cesta začíná ve 21.00 hodin od areálu Bohema ve Zlatých Horách. Jde se pěšky lesem asi 2,5 km. Pro ty, kteří nemohou jít pěšky, se koná křížová cesta v ambitech poutního kostela na Mariahilf.

Vezměte sebou baterky!

Přijeďte se modlit s námi!

Ve věku nedožitých devadesáti let zemřel v sobotu 18. ledna 2020 v Kroměříži P. Stanislav Lekavý, politický vězeň minulého režimu a dlouholetý správce našeho poutního místa Panny Marie Pomocné - Mariahilf.

Odpočinutí věčné dej Mu, Pane...