Nejbližší události na Maria Hilf

 

 

1. Pravidelné bohoslužby:

sobota v 10.30 hod. (kromě ledna a února)

neděle  v 10.30 a v 15.00 hod.

 

2. Příležitost ke svátosti smíření:

půl hodiny před každou bohoslužbou.

 

3. Mešní úmysly (intence)

přijímá Rektor kostela duchovní správy.

 

4. Mnohokrát děkujeme za dary

pro poutní místo Panny Marie Pomocné.

 

Od ledna 2021  je sloužena

v každou 3. neděli v měsíci Mše svatá

za živé a zemřelé dárce

poutního místa Panny Marie Pomocne.

 

NOČNÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA:

04.02.2022 (1. pátek) 

ve 21.00 hod.

 

začátek :

před kostelem na Maria Hilf

program :

Křížová cesta

Mše svatá

Pobožnost

Svátostné požehnání

 

 

 

POUTĚ V ROCE  2022

 

07.05.2022 

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

 

10.05.2022 

POUŤ KNĚŽÍ - BISKUP M. DAVID

 

25.06.2022 

POUŤ V HORNÍM ÚDOLÍ

v 16.00 hod.

 

06.08.2022 

HLAVNÍ POUŤ  -  P. J. CZUDEK

(delegát ad omnia)

 

03.09.2022 

27. POUŤ FARNOSTI

GLUCHOLAZY

 

17.09.2022 

POUŤ NÁRODŮ -

BISKUP  M. DAVID

 

25.12.2022 

VÁNOČNÍ POUŤ

V HORNÍM ÚDOLÍ 

v 16.00 HOD.

 

 

 

 

 

 

 

Noční křížová cesta

2. dubna 2021

FOTO