Ve věku nedožitých devadesáti let zemřel v sobotu 18. ledna 2020 v Kroměříži P. Stanislav Lekavý, politický vězeň minulého režimu a dlouholetý správce našeho poutního místa Panny Marie Pomocné - Mariahilf.

S zesnulým o. Stanislavem se rozloučíme

na Poutním místě Panny Marie Pomocné - Mariahilf

v sobotu 25.1. při mši sv. v 14.00

Odpočinutí věčné dej Mu, Pane...

Nejbližší bohoslužby na Mariahilf:

25. ledna Sobota - mše sv. v 14.00 - rozloučení s zesnulým o. Stanislavem Lekavým

26. ledna - Třetí Neděle v mezidobí - mše sv. v 10.30 (česky) a 15.00 (polsky)

2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu - mše sv. v 10.30 a 15.00

7. února - pátek (21.00) - Noční křížová cesta

Příští noční křížová cesta na první pátek v únoru (7.2.2020)

Křížová cesta začíná ve 21.00 hodin od areálu Bohema ve Zlatých Horách. Jde se pěšky lesem asi 2,5 km. Pro ty, kteří nemohou jít pěšky, se koná křížová cesta v ambitech poutního kostela na Mariahilf.

Vezměte sebou baterky!

Přijeďte se modlit s námi!