Pravidelné bohoslužby na poutním místě

Panny Marie Pomocné

Mariahilf

Připomínáme, že v lednu a únoru nejsou sobotní mše sv.!

Sobota 10.30 (kromě ledna a února), Neděle 10.30 a 15.00

Mše sv. v 15.00 každou poslední neděli v měsíci jsou slouženy v polském jazyce!

 

Nejbližší bohoslužby:

25. ledna – Sobota – mše sv. v 14.00 – rozloučení s zesnulým o. Stanislavem Lekavým

26. ledna – Třetí Neděle v mezidobí – mše sv. v 10.30 (česky) a 15.00 (polsky)

2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. v 10.30 a 15.00

7. února – pátek (21.00) – Noční křížová cesta