Najbliższe Msze św. i nabożeństwa:

sobota 30. 5. – 10.30 – Msza św.

niedziela 31. 5. – 10.30 ; 15.00 – Msza św.

S účinností ode dne 11. května 2020 platí pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

− bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
− v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
− účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
− účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie,
− v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
− duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,
− délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
− bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
− je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Termin kolejnej Nocnej Drogi krzyżowej na pierwszy piątek jeszcze nie jest znany.

Początek Drogi krzyżowej o 21.00 koło ośrodka Bohema w Zlatých Horách. Idzie się pieszo około 2,5 km. Dla tych, którzy nie mogą iść po górach, odbywa się równoległa droga krzyżowa w krużgankach sanktuarium przy kościele.

Zabierzcie ze sobą latarki!

Przyjdźcie się modlić razem z nami!

Ve věku nedožitých devadesáti let zemřel v sobotu 18. ledna 2020 v Kroměříži P. Stanislav Lekavý, politický vězeň minulého režimu a dlouholetý správce našeho poutního místa Panny Marie Pomocné - Mariahilf.

Odpočinutí věčné dej Mu, Pane...